Trenutno je u slivovima Solane opisano 114 biljnih vrsta.

Najvažniji tip vegetacije su halofiti, biljke koje rastu na zaslanjenim i zaslanjenim zemljištima (močvarama), u veoma teškim fiziološkim uslovima zaslaćenosti zemljišta, a samim tim i vode. Zbog slanog supstrata, ove biljke zadržavaju vodu u svojim mesnatim stabljikama. 

Halofiti — su biljke koje se tijekom ontogeneze relativno lako prilagođavaju postojanju na slanim tlima, biljke s visokom otpornošću na sol. Halofiti su suprotstavljeni glikofitima – biljkama čija je sposobnost prilagodbe životu na slanom tlu izrazito ograničena.

salicornia europaea 2 — копия
salicornia europaea

U okolnim vlažnim područjima dominira grmlje, a na višim nadmorskim visinama nalazi se makija, tipična mediteranska vegetacija. Tipičan predstavnik halofitne vegetacije i dominantna vrsta je slankarica (Salicornia europaea) — jednogodišnja biljka koja zbog nedostatka azota u slanom tlu u jesen poprima izrazitu crvenu boju. Na Solani formira čitave livade.

Pored prostranih halofitnih livada koje se prostiru na 60 hektara, Solana ima i velika polja trske (pragmite), preko 8 hektara. Tamarix i druge vrste drveća pokrivaju 13 hektara nasipa. Jedan slani bazen je neaktivan i pravi je muzej halofita i močvarne vegetacije. U proljeće je nasip prekriven i livadama orhideja, od kojih su najčešće Ophrys bertolonii i Orchis laxiflora, koje u vrelim ljetnim danima ustupaju mjesto kseromorfnoj vegetaciji.
Ophrys bertolonii Bertolonis Bee Orchid4
Ophrys bertolonii
Orchis Laxiflora 2
Orchis laxiflora

Vegetacija koja raste na mulju najprisutnija je u kanalima gdje je salinitet vode i supstrata znatno niži. Ova vegetacija varira s godišnjim dobima i počinje narcisima (Narcissus tarzetta) i proljetnim šafranom (Romulea Bulbocodium), koji je sličan šafranu. Kasnije ih zamjenjuju divlji zob (Avena barbata), trska (Phragmites communis), šaš (Carex), bijela djetelina (Trifolium nigrescens) i druge. Trska se nalazi u kanalima i grupama akumulacija gdje je voda slana poput mora, ili dvostruko slanija.

romulea bulbocodium1
Romulea Bulbocodium
090202na
Narcissus tarzetta

Vegetacija koja raste na mulju najprisutnija je u kanalima gdje je salinitet vode i supstrata znatno niži.

tamarix africana
Tamarix africana

Ova vegetacija varira s godišnjim dobima i počinje narcisima (Narcissus tarzetta) i proljetnim šafranom (Romulea Bulbocodium), koji je sličan šafranu. Kasnije ih zamjenjuju divlji zob (Avena barbata), trska (Phragmites communis), šaš (Carex), bijela djetelina (Trifolium nigrescens) i druge.

Trska se nalazi u kanalima i grupama akumulacija gdje je voda slana poput mora, ili dvostruko slanija. Prilično je agresivan i svake godine se sve više širi. U blizini trske rastu tamaris (Tamarix africana) i močvarne trave Juncus acutus i Juncus maritimus. Divlja morska repa (Beta vulgaris ssp. maritime) je vrsta koja u Crnoj Gori živi samo na Ulcinjskom slanom jezeru. Na nasipima dominira ruderalna vegetacija, koja je pokazatelj ljudskog prisustva, košenje trave i stalna ispaša. 

Прокрутить вверх