Ekološka (biciklistička) staza

Staza se dijelom preklapa sa Ekološkom stazom – skreće desno, prije dolaska do prve osmatračnice, na oko 1500 metara od Muzeja. Staza je duga 5400 m.

Staza vodi do otvorenog Informativnog centra – tornja za osmatranje ptica. Toranj je opremljen svim informacijama vezanim za floru i faunu vidljivu sa ovog objekta.

Toranj je dostupan posjetiocima u periodu mart-oktobar. Staza je zatvorena u periodu jesenje/proljećne migracije i tokom zimovanja ptica, kako bi se izbjeglo uznemiravanje, posebno pelikana.

Preporučljivo je za ovu stazu rentati bicikla.

Прокрутить вверх