Park prirode

Prvi akt o zastiti Solane donešen je 1984. godine, kada se odlukom Radnickog savjeta zabranjuje svaki lov. Nekoliko godina kasnije, Solana postaje prvo Područje od međunarodnog značaja za boravak ptica u Crnoj Gori, a zatim i Emerald stanite Bernske konvencije. Uprava solane je 2004. godine proglasila Ulcinjsku solanu prvim privatnim parkom prirode i oformila radnu jedinicu Park prirode Ulcinjska solana.

Centar za zaštitu i proučavanje ptica

Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) je nestranačka, nevladina i neprofitabilna organizacija, osnovana 5.1.2001. od strane profesionalnih ornitologa Republičkog zavoda za zaštitu prirode, Prirodnjačkog muzeja, JP Nacionalni parkovi i studenata Biološkog fakulteta u Podgorici.
Vizija Centra je da ptice i njihova staništa u Crnoj Gori i šire, budu zaštićena, da postoji harmonija u odnosu između ljudi i prirode, te da unaprjeđenje životne sredine predstavlja prioritetni cilj.
Misija CZIP-a je zaštita ptica i njihovih staništa, monitoring ptica Crne Gore, edukacija građana, popularizacija ornitologije, kao i saradnja sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, koje se bave zaštitom prirode.
Ciljevi organizacije su:
— da pokreće, podstiče i pomaže naučno i stručno istraživanje ornitofaune na podrjučju Crne Gore;
— da promoviše i prezentuje domaćoj i stranoj javnosti bogatstvo i raznolikost biodiverziteta;
— da edukuje i razvja svijest ljudi o poznavanju ptica;
— da ukazuje na potrebe i način zaštite ptica i njihovih staništa, kao i zaštite prirode uopše.

Centar je član  međunarodnih organizacija IUCN-a (International Union for Conservation of Nature) i BirdLife International-a, svetskog autoriteta u oblasti zaštite ptica.

Critical Ecosystem Partnership Fund

CEPF: Critical Ecosystem Partnership Fund osnovan je 2000. godine od strane 7 nevladinih i privatnih  organizacija, sa ciljem finansiranja projekata uključivanja civilnog stanovništva u zaštiti i beneficijama najugroženijih ekosistema širom svijeta.  Pribavljaju sredstva nevladinim organizacijama i privatnim preduzećima za zaštitu biodiverzifiteta biološki najbogatijih i najugroženijih područja. CEPF je osnovan kako bi doprinio zaštiti biološki najbogatijih i najugroženijih regiona svijeta, poznatih kao vruće tačke biodiverziteta. Osnovni cilj CEPF-a je obezbijediti uključenje civilnog društva u očuvanje biodiverziteta. Raspisivanjem konkursa za velike odnosno male grantove, CEPF se prvi put uključio kao finansijer aktivnosti civilinog sektora u spomenutim zemljama. U zemljama na području Mediteranskog basena za takve aktivnosti planirano je da se u narednih pet godina izdvoji 10 miliona dolara. CEPF je pomagao približno 1,836 partnera širom svijeta. 

Projekat «Ulcinjska solana kao ekoturistička destinacija» finansiran je od strane Partnerskog fonda za ugrožene ekosisteme(CEPF).

Прокрутить вверх