Ekološke vrijednosti solane

Prvi akt o zaštiti Solane donešen je 1984. godine, kada se odlukom Radničkog savjeta zabranjuje svaki lov. Nekoliko godina kasnije, Solana postaje prvo  Područje od međunarodnog značaja za boravak ptica u Crnoj Gori, a zatim i Emerald stanište Bernske konvencije. Solana će se uskoro naći i na Ramsarskoj listi močvara od međunarodnog značaja, prvenstveno kao stanište ptica. Ona je prvi privatni park prirode u Crnoj Gori.

Solane su značajna močvarna staništa. Njihova važnost za gnjezdarice i ptice selice bazirana je na procesu proizvodnje soli. Površina pod zaslanjenim staništem i visoka raznovrsnost flore i faune Solane Ucinj je značajna za floru i faunu Istočnog Jadrana.

Solana je najznačajnije zimovalište, gnjezdilište i stanica na seobi za mnoge vrste vodenih ptica duž istočne obale Jadrana i močvara od međunarodnog značaja za više od 15 vrsta ptica u odnosu na rasmarske kriterijume. Osnova za ekološke vrijednosti je prirodni proces dobijanja soli.

Прокрутить вверх