restoran podgoricawine tours montenegrocheap rent a car montenegro
Štampa

CEPF

CEPF: Critical Ecosystem Partnership Fund osnovan je 2000. godine od strane 7 nevladinih i privatnih organizacija, sa ciljem finansiranja projekata uključivanja civilnog stanovništva u zaštiti i beneficijama najugroženijih ekosistema širom svijeta. Pribavljaju sredstva nevladinim organizacijama i privatnim preduzećima za zaštitu biodiverzifiteta biološki najbogatijih i najugroženijih područja. CEPF je osnovan kako bi doprinio zaštiti biološki najbogatijih i najugroženijih regiona svijeta, poznatih kao vruće tačke biodiverziteta. Osnovni cilj CEPF-a je obezbijediti uključenje civilnog društva u očuvanje biodiverziteta. Raspisivanjem konkursa za velike odnosno male grantove, CEPF se prvi put uključio kao finansijer aktivnosti civilinog sektora u spomenutim zemljama. U zemljama na području Mediteranskog basena za takve aktivnosti planirano je da se u narednih pet godina izdvoji 10 miliona dolara. CEPF je pomagao približno 1,836 partnera širom svijeta.

Projekat "Ulcinjska solana kao ekoturistička destinacija" finansiran je od strane Partnerskog fonda za ugrožene ekosisteme(CEPF).