restoran podgoricawine tours montenegrocheap rent a car montenegro
Shtyp

Rreth Nesh

Qendra për  studimin dhe mbrojtjen e zogjëve ka  më shumë se një dekadë që punon për të mbrojtur kriporen, valorizimin dhe   vlerësimin e vlerës së saj ekologjike. Përpjekjet për të ruajtur lagunen, është me rëndësi të madhe për shpendët, e njohur nga  Fondi i partneritetit për ekosistemet e rrezikuara (CEPF- Critical Ecosystem Partnership Fond).

Në bashkëpunim me udhëheqësinë e Kripores"Bajo Sekuliq" filloi projekti "kriporja e Ulqinit si një destinacion eko-turistik", për të  zhvilluar infrastrukturën, krijimin e produkteve të veçanta dhe promovimin, popullarizimin dhe valorizimin e vlerave ekologjike të kripores.

Nëpërmjet përfshirjes së qytetarëve lokalë në zhvillimin  e turizmit dhe  vrojtimit të zogjëve në kriporen e Ulqinit, krijon një ndërgjegje krejtësisht të re - që është elementi kryesor për mirëmbajtjen dhe ruajtjen  afatgjatë  të biodiversitetit të kripores.

O nama

Centar za zaštitu i proučavnje ptica već više od jedne decenije radi na zaštiti solane i valorizaciji njenih ekoloških vrijednosti. Napore za očuvanjem ove lagune, od izuzetnog značaja za ptice, prepoznao je Partnerski fond za ugrožene ekosisteme (CEPF- Critical Ecosystem Partnership Fond).

U saradnji sa upravom solane "Bajo Sekulić" pokrenut je projekat "Ulcinjska solana kao eko-turistička destinacija", kojim se radi na izradi infrastrukture, uspostavljanju konkretne turističke ponude i promociji, popularizaciji i valorizaciji ekoloških vrijednosti solane. 
Uključivanjem lokalnog stanovništva u razvoj turizma posmatranja ptica na  Ulcinjskoj solani stvara se potpuno nova svijest - da se trajno i održivo može zarađivati očuvanjem biodiverziteta solane. 

Kontaktirajte nas

  • Solana Bajo Sekulic,
    Ulcinj, Crna Gora

Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.