restoran podgoricawine tours montenegrocheap rent a car montenegro
Shtyp

CEPF

CEPF: Critical Ecosystem Partnership Fund themeluar në vitin 2000, është një ga shtatë organizatat jo - qeveritare dhe private, me qëllim financimin e projekteve që përfshijnë popullsinë civile në mbrojtjen dhe përfitimet e ekosistemet më të rrezikuara në mbarë botën. Mbledh fonde për organizatat jo - qeveritare dhe kompanive private për të mbrojtur biodiversitetin e zonave më të pasura biologjikisht dhe më të kërcënuar. CEPF është krijuar për të kontribuar në mbrojtjen e rajoneve biologjikisht të pasur dhe më të kërcënuar  të botës, të njohur si pika të nxehta të biodiversitetit. Objektivi kryesor i CEPF është për të siguruar përfshirjen e shoqërisë civile në ruajtjen e biodiversitetit. Bën shpalljen e konkursit për digat të mëdha dhe të vogla, CEPF për herë  të parë u përfshi si  financus i aktiviteteve  të sektorit  civil në këto vende. Në vendet e pellgut të Mesdheut për aktivitete të tilla është planifikuar që në pesë vitet e ardhshme, të lënë mënjanë 10 milion dollarë. CEPF ka ndihmuar rreth 1.836 partnerë në mbarë botën.

Projekti " Kriporja e Ulqinit si destinacion ekoturizmit " financohet nga Fondi Partneritetit për ekosistemet e rrezikuara (CEPF).